Privacyverklaring

10K Voetzorg houdt zich aan alle richtlijnen die de AVG stelt en verklaart dat alle inspanningen zijn verricht, zoals die voortvloeien uit de AVG.