De praktijk

Wat is podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.
De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige full-time HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede.

De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de bovengenoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 10 paramedische beroepen. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist. Dit is geregeld in de Wet-BIG.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.

Voor (top) sporters biedt Podotherapie een mogelijkheid om onder andere door middel van onderzoek, analyse en drukmeting (zowel in fietsschoenen, zadeldrukmeting als schaatsen) te komen tot betere prestaties.