Afspraak maken

Vanaf 1 oktober 2011 is podotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw arts of specialist bij ons een afspraak kan maken. In sommige gevallen vraagt uw zorgverzekering om een verwijsbrief, u kunt hen hiernaar vragen of dit op u van toepassing is.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen van podotherapie bij de verschillende zorgverzekeraars of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 0513 763 609 op ma. en wo. ochtend tussen 9.00 en 12.00; Wij vragen u uw BurgerServiceNummer en het documentnummer van uw rijbewijs, ID kaart of paspoort bij de hand te hebben.
Bent u niet in staat op deze ochtenden te bellen kunt u ons ook mailen (van ma. tm vr.) dat u een afspraak wilt maken. wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Email service

Om u te herinneren aan een afspraak, heeft 10K een email service. Het is daarvoor van belang dat uw gegevens actueel blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als uw gegevens wijzigen. U ontvangt van ons een email voorafgaand aan uw afspraak.

Let op!

De email service is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw afspraak niet vergeet. Wij doen ons best om u deze service te verlenen, maar ook bij geen email bericht gaat de afspraak gewoon door.

Voor de eerste afspraak vragen wij u mee te nemen

  • Verwijzing indien u deze heeft gekregen
  • Identiteitsbewijs (wij zijn wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer en identiteitsbewijsnummer in uw patiëntkaart te noteren)
  • U de schoenen draagt die u regelmatig aan heeft

Afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent, waardoor u een afspraak niet kunt nakomen. Neemt u dan zo snel mogelijk – maar uiterlijk 24 uur van te voren – telefonisch contact met ons op: 0513 763 609. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak plannen.

Door uw verhindering tijdig door te geven, voorkomt u dat het behandelteam vergeefs op u wacht. Tevens stelt u ons in staat iemand anders te helpen in uw plaats.

Wanneer u iets buiten uw macht overkomt, waardoor u een afspraak niet tijdig kunt afzeggen én niet kunt nakomen, stelt u ons dan zo snel mogelijk achteraf op de hoogte.

Uw afspraak niet (tijdig) afgezegd; wat dan?

Indien een afspraak niet tijdig of in het geheel niet wordt afgezegd, dan brengt dit kosten met zich mee. De kosten zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd in de agenda. Deze kosten worden niet door een zorgverzekering vergoed. Wanneer iemand afspraken bij herhaling niet nakomt, zullen wij de behandelrelatie beëindigen.